Ambasadorius
Skelbimai
Naudingos nuorodos
Vertinimas ir stebėsena
Ambasadoriaus pranešimas

 

Vardan Dievo, gailestingojo maloningojo


Brangūs tėvynainiai,

esantys Lietuvoje ir Lenkijoje,

Su didele pagarba, noriu Jus pasveikinti apsilankius Irano Islamo Respublikos ambasados Lenkijoje ir akredituotos Lietuvai tinklalapyje. Dėkoju Dievui, kad man nusišypsojo sėkmė ir užimdamas šias pareigas galiu Jums, brangūs tėvynainiai, pasitarnauti. Aš kartu su kolegomis turiu garbės įvykdyti konsulinius reikalus, išspręsti bet kokius sunkumus ir visomis savo jėgomis įgyvendinti Jūsų, brangieji, poreikius. Tikimės, kad su Jūsų pagalba Irano vardą sėkmingai garsinsime šioje pasaulio pusėje.

Aš su Dievo karalystės parama ir Irano Islamo Respublikos vadovybės paskatinimu visomis jėgomis stengsiuosi pagilinti ir sustiprinti dvišalius Irano Islamo Respublikos ir Lenkijos Respublikos bei Lietuvos Respublikos dvišalius santykius ir tikiuosi, atsižvelgiant į bendrą dvišalių santykių ir politinių bei kultūrinių ryšių istoriją, suteikti visą reikalingą paramą skatinant ir plėtojant santykius visose politikos, ekonomikos ir kultūros srityse.

Šia proga noriu padėkoti visiems tėvynainiams, esantiems Lietuvoje ir Lenkijoje, bei Jų šeimoms, kurie sąžiningai, vertindami savo pilietybę ir prideramai tarnaudami savo bendruomenei tampa tikrais turtingos Irano kultūros skleidėjais. Ir tuo pačiu norėčiau priminti, kad Irano Islamo Respublikos ambasada Varšuvoje ir akredituota Lietuvai yra Jūsų antrieji namai, brangūs tėvynainiai, tad visada yra pasiruošusi išklausyti Jūsų nuomones, pasiūlymus ar kritiką ir visas savo jėgas ir pastangas atiduoti Jūsų paramai ir Jūsų poreikių vykdymui.

Baigdamas savo ir savo kolegų vardu linkiu Jums, brangūs tėvynainiai, sveikatos, laimės, gerovės, karštai spaudžiu Jūsų pagalbos ir bendradarbiavimo ranką.

 

Samad Ali Lakizadeh

Irano Islamo Respublikos ambasados Varšuvoje ir akredituotos Lietuvai ambasadorius


 

Svetainė | Galerija | Tinklalapis | kalendorius | elektroninė viza | Kontaktinė informacija | Susisiekite su mumis | paieška