Ambasadorius
Skelbimai
Naudingos nuorodos
Vertinimas ir stebėsena
Spauda ir žiniasklaida Irane

 

Spauda ir žiniasklaida Irano Islamo Respublikoje

Šių dienų apibrėžimus atitinkančios, profesionalios spaudos ir žurnalistikos istorija Irane prasideda prieš daugiau nei 130 metų. Ko gero, spaudos Irane pradžia galime laikyti pirmojo laikraščio persų (farsi) kalba išleidimą 1837m. (1253 metais pagal saulės hidžros kalendorių). Laikraščio, pavadinimu „Kaghaz-e Akhbar (Naujienų laikraštis)", leidimą inicijavo Mirza Saleh Širazi. Vėliau sekė kiti leidiniai, tokie kaip „Vaghaye Etefaghie (pažodžiui išvertus - atsitikę įvykiai)", „Orvatulvathqa (arabiška frazė, reiškianti stiprus argumentas)" ir „Ruzname-ye doulat-e Iran (Irano valstybės laikraštis)". Tačiau iš tiesų pirmieji oficialūs ir dideliu tiražu leidžiami laikraščiai buvo „Etela'at (Žinios)" ir „Keyhan (Visata)", pradedami spausdinti atitinkamai 1926 (1305) ir 1942 (1321) metais.

Pirmasis spaudos įstatymas, nustatantis žurnalistikos teises, Irane buvo priimtas 1907 (1286)m. ir galioja iki šiol, nes naujausias spaudos įstatymas, Islamo konsultacinės asamblėjos (madžles-e šura-ye eslami) priimtas 2000 (1379 01 30)m. ir kuriame yra įtvirtinta žodžio ir žurnalistinės veiklos laisvė, yra paremtas 1907m. įstatymu.

Po Islamo revoliucijos spaudos pramonė Irane sparčiai augo. Buvusio režimo metu visų pirma spaudos buvo leidžiama labai mažai, antra ji buvo visiškai cenzūruojama. Joje nebuvo atspindimos žmonių nuomonės, ir kritika valdžios atžvilgiu nebuvo leidžiama. Islaminis Irano žmonių judėjimas, vadovaujamas Imamo Chomeini, didelę įtaką padarė ir spaudai bei žurnalistikai. Didžioji dauguma Irano spaudos leidėjų likus mažiau nei trims mėnesiams iki revoliucijos pabaigos, 1978m. lapkričio 29d. (1357 09 08) pradėjo vieningai streikuoti ir taip prisidėjo prie revoliucijos.

Šiuo metu spauda ir žiniasklaida Irano Islamo Respublikoje užima svarbią vietą. Pagal 24 Konstitucijos straipsnį „leidyba ir žiniasklaida naudojasi žodžio laisve nebent grėstų pavojus islaminei santvarkai ir viešajai tvarkai". Bendra Irano Islamo Respublikos santvarkos strategija skiria prioritetą žiniasklaidos veiklai ir žodžio laisvei ir atveria kelią spaudai, kuri atitinka įstatymą ir nevaržo kitų laisvės. Tokios strategijos rezultatas yra politinis pliuralizmas, politinio konkurencingumo išaugimas, skirtingų požiūrių toleravimas, oponentų požiūrių priėmimas, atskaitingumo visuomenei laikymasis, daugpartinė sistema, žiniasklaidos įgautas analitinis ir tiriamasis pobūdis, socialinių reikalų nušvietimas, galimybė valdžios ir valdininkų kritikai ir galiausiai valdžios bei visuomenės komunikavimas, įsiklausymas į žmonių poreikius. Rengiant Respublikos prezidento, Islamo konsultacinės asamblėjos, ir miesto tarybų rinkimus, žiniasklaida vaidina svarbų vaidmenį žmonėms sprendžiant savo likimą.

Pažvelgus į leidinių statistiką, galima pamatyti, kad iki revoliucijos iš viso buvo publikuojami 74 leidiniai (laikraščiai ir žurnalai). Po Islamo revoliucijos pergalės ir Irano Islamo Respublikos santvarkos įkūrimo spaudai ir žiniasklaidai pradėta skirti ypatinga svarba, tais metais labai išaugo jos kokybė ir kiekis. Statistika rodo, kad 1995 (1374)m. daugiau nei 574 leidiniams buvo suteikta leidybos licencija ir toliau leidinių kiekis tik augo. 2005m. tokių leidinių skaičius pasiekė 2961, o 2011m. pabaigoje jau publikuojama apie 4000 leidinių. Verta paminėti, kad visos šalies mastu leidžiami 177 laikraščiai, o iš jų 119 spausdinami Teherane. Be to, Irane leidžiami 4 laikraščiai anglų kalba, 2 laikraščiai arabų kalba, 1 laikraštis armėnų kalba, 1 laikraštis pritaikytas akliesiems, ir vienas laikraštukas leidžiamas vaikams.

Su rašytine žiniasklaida išaugo ir televizija bei radijas. Kartu su 5 pagrindiniais televizijos kanalais veikia dar 30 kanalų šalies provincijose. Kai kurie šių kanalų transliuojami vietinėmis kalbomis. Taip pat Irano Islamo Respublika apie 20 kanalų persų ir kitomis pasaulio kalbomis transliuoja į užsienio valstybes. Žinių kanalai „Pars TV" ir „Alalam" anglų ir arabų kalbomis yra iš tų kanalų, kurie veikia pasinaudodami nepriklausomybe, teisingumu ir sąžiningumu. Kartu su šiomis vietinės ir palydovinės televizijos programomis veikia 8 vietinės radijo sotys, provincijų stotys ir kelios tarptautinės radijo stotys, transliuojančios programas įvairiomis pasaulio kalbomis. Visa tai sudaro Irano Islamo Respublikos žiniasklaidą vietiniame ir tarptautiniame lygmenyse.

 

 

Svetainė | Galerija | Tinklalapis | kalendorius | elektroninė viza | Kontaktinė informacija | Susisiekite su mumis | paieška